Tersane sürecinde Köprü üstü manevra, Governor kontrol ve pnömatik sistem bakımlarıyla projesini tamamladığımız Chemical Enterprise gemisi başarılı deneme seyri ile sahiplerine teslim edilmiştir.