Ogan Teknik A.Ş. Teknik koordinatörü Selim KİPER bu yıl 8.cisi düzenlenen ve Denizcilik sektörünün temel taşlarını oluşturan Bimco-Armatör-Tersane-Klas kuruluşları-Teknoloji sağlayan üretici firmaların üst düzey yönetimi ile temsil edildiği konferansa katılarak ,Denizciliğin uygulayacağı ve uygulamaya başladığı geleceğini ilgilendiren konular hakkında bilgi almıştır. Denizcilikte, kullanılacak ana yakıtın ne olması gerektiği gelecek kurallar dahilinde ve ekonomik düzen bakımından sebep-sonuç ilişkisi içerisinde konferansta sektör yöneticileri tarafından ifade edilmiştir.

Tüm ifadeler neticesinde ortaya çıkan fikir birliği

  1. Yakın geleceğin ve sonrasının gemi ana yakıtı LNG olarak belirtilmişir.
  2. Gemilerde kullanılacak makine teknolojisinin Dual Fuel teknolojisi olacağı belirtilmiştir.
  3. Hava Kirliliği ve Ticari rekabet bakış açısından operasyon altındaki gemilerde yapılacak LNG geçiş uygulamalarının en az yeni gemi inşası kadar etkin olacağı belirtilmiştir.
  4. Bunkering konusundaki gelişmenin şu an için bile tatmin edici düzeye ulaştığı belirtilmiştir. Ekomik düzen bakımından sebep-sonuç ilişkisi içerisinde konferansta sektör yöneticileri tarafından ifade edilmiştir.