Çift Yakıt Yönetimi ARTEMIS

Dizelden çift yakıtlı yanmaya geçiş iki ana nedenden dolayı gerçekleşir: Yakıt maliyetlerinin azaltılması ve emisyonların azaltılması. HEINZMANN ikili yakıt sistemleri, kanıtlanmış bileşenlere dayanır ve sabit jeneratör setlerinin, kompresör uygulamalarının, araçların ve motorların özel gereksinimleri için çözümler sunar. Dizel ve gaz ölçümünün hassas kontrolü sayesinde hem dizel hem de çift yakıt modunda optimum performans sağlarlar. ARTEMIS sistemlerinin özellikleri ve faydaları aşağıdakileri içerir:

  • Yüksek dönüştürme oranları
  • İyileştirilmiş motor tepkisi
  • Gaz modunda sabit veya değişken dizel
  • Dizel, gaz ve transfer modu için ayrı regülatör ayarları
  •  Otomatik mod seçimi, gaz beslemesi kesildiğinde otomatik dizele geçiş
  • Farklı gaz kaliteleri için uygundur: Doğal gaz, kanalizasyon gazı, çöp gazı
  • Düşük yatırım maliyetleri

Sistem ve Komponentler

Gaz karıştırıcı tabanlı çift yakıtlı sistemler

100 kW ile 2 MW arasında motor gücüne sahip yüksek hızlı motorlar için

Gaz giriş valfi tabanlı ikili yakıtlı sistemler

100 kW ile 1 MW arasında motor gücüne sahip orta ve yavaş hızlı motorlar için

Motor izleme ve güvenlik sistemleri

Yağ buharı, yatak sıcaklığı, kaymalı yataklar ve silindir basıncının hassas bir şekilde izlenmesi yoluyla erken sorun tespiti için

Ek donanım ve yazılım

Haberleşme, parametrelendirme ve I/O genişletmesi için

Gaz Giriş Valfi Tabanlı

Deniz Tahrik Motorları için Çift Yakıt Sistemi ARTEMIS

Denizcilik uygulamaları için odak, yakıt maliyetlerinde önemli bir azalmanın yanı sıra daha katı emisyon standartlarına uyumu hedefleyen ikili yakıt teknolojisine kayıyor. ARTEMIS İkili Yakıt Sistemi, kanıtlanmış ve sertifikalı bileşenlere dayalı eksiksiz, kişiye özel ikili yakıtlı bir çözüm sunar. 1000 kW ile 10 MW arasında çıkış gücü aralığına sahip büyük, düşük ve orta hızlı motorlar için, çok noktalı gaz kabulü tabanlı ARTEMIS versiyonu, yakıt kayıplarını önlemek için en uygun olanıdır. Ana bileşenler olarak çift yakıtlı bir ECU, çoklu gaz giriş valfleri ve bir EFI kontrolörü içerir. Tek bağlantılı gaz enjeksiyon konsepti, en iyi yük tepkisini, düşük geri tepme riskini ve yakıt tüketimi ve emisyonlarla ilgili optimum koşulları garanti eder.

ARTEMIS İkili Yakıt Sisteminin Gösterimi

ARTEMIS İkili Yakıt Komponentleri

Ürünler Tanım
ECU
 Aşağıdakilerden oluşan yüksek derece verimli ECU

 • dizel ve gaz için kontrol mantıkları
 •  gelişmiş güvenlik ve motor izleme stratejileri
 • gaz donanımı izleme
 •  herhangi bir zamanda sınırsız dizel çalıştırma
Gas Karıştırıcı
Gaz karıştırıcılar hız ve yük aralığında çok homojen gaz/hava karışımı sağlar, Venturi ek parçası sayesinde basınç düşüşü minimumda tutulur
Gaz Kelebeği ve Pozisyoner
çift ​​yakıt moduna yumuşak geçiş ve gaz akışının hassas kontrolü için entegre konumlandırıcılı gaz kelebeği
Sensörler basınç ve sıcaklık izleme için (gaz, hava, soğutma suyu, egzoz)
Yazılım DcDesk
Manifold grafikleri, çıktılar ve veri kayıtları sağlayan HEINZMANN kontrolörlerinin konfigürasyonu, parametrelendirilmesi ve programlanması için WINDOWS  tabanlı yazılım,

Kontrol cihazının parametreleri çalışma sırasında ayarlanabilir ve yanıt doğrudan izlenebilir.

Gaz Ölçüm Ünitesi Tabanı

Generatör Uygulamaları için Çift-Yakıt sistemleri ARTEMIS

500 Kw ile 2000 Kw güç aralığındaki küçük ve orta ölçekli tüm yüksek devirli makinelerin tek yakıttan çift yakıta geçirilmesi Heinzmann donanımları ile başarı ile yapılabilmektedir. Yapılmış uygulamalar için referans dosyasına bakmanız rica olunur.

Bu uygulama esnasında makine üzerinde herhangi bir işlem yapılmamakta Heinzmann donanımı makineye aşağıdaki çizimde gösterildiği şekilde ilave edilmektedir. Çift yakıta geçirilen makinenin tüm Heinzmann donanımlarına Türkiyede Ogan teknik tarafından bakım ve servis hizmeti verilebilmektedir.

Deniz Tahrik Motorları için Çift Yakıt Sistemi ARTEMIS

Denizcilik uygulamaları için odak, yakıt maliyetlerinde önemli bir azalmanın yanı sıra daha katı emisyon standartlarına uyumu hedefleyen çift yakıt teknolojisine kayıyor. ARTEMIS Çift Yakıt Sistemi, kanıtlanmış ve sertifikalı bileşenlere dayalı eksiksiz, kişiye özel çift yakıtlı bir çözüm sunar. 500 kW ile 2000 kW arasında çıkış gücü aralığına sahip küçük ve orta büyüklükteki yüksek hızlı motorlar için, gaz karıştırıcı tabanlı ARTEMIS versiyonu, maliyet ve dönüşüm oranı açısından en uygun olanıdır. Özünde, tüm ortam koşullarında gaz akışını doğru bir şekilde kontrol eden ve her yükte optimum dizel ikame oranı sağlayan yüksek hassasiyetli bir gaz ölçüm ünitesi çalışır.

ARTEMIS İkili Yakıt Sisteminin Gösterimi

ARTEMIS İkili Yakıt Komponentleri

Ürünler Tanım
ECU
 Aşağıdakilerden oluşan yüksek derece verimli ECU

 • dizel ve gaz için kontrol mantıkları
 •  gelişmiş güvenlik ve motor izleme stratejileri
 • gaz donanımı izleme
 •  herhangi bir zamanda sınırsız dizel çalıştırma
Gas Karıştırıcı
Gaz karıştırıcılar hız ve yük aralığında çok homojen gaz/hava karışımı sağlar, Venturi ek parçası sayesinde basınç düşüşü minimumda tutulur
Gaz Kelebeği ve Pozisyoner
çift ​​yakıt moduna yumuşak geçiş ve gaz akışının hassas kontrolü için entegre konumlandırıcılı gaz kelebeği
Sensörler basınç ve sıcaklık izleme için (gaz, hava, soğutma suyu, egzoz)
Yazılım DcDesk
Manifold grafikleri, çıktılar ve veri kayıtları sağlayan HEINZMANN kontrolörlerinin konfigürasyonu, parametrelendirilmesi ve programlanması için WINDOWS  tabanlı yazılım,

Kontrol cihazının parametreleri çalışma sırasında ayarlanabilir ve yanıt doğrudan izlenebilir.

2023 © Telif Hakkı Ogan Teknik A.Ş.'ne aittir.